Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Kontaktní telefon
+420 725 383 999
Otevírací doba
Po-Pá 8:00-22:00
Kontaktní e-mail
info@kempcernalouze.cz

GDPR a ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu Kempu Černá Louže a dále při pořádání kulturních a sportovních akcí pod záštitou Kempu Černá Louže (www.kempcernalouze.cz).

Poskytovatelem výše uvedených služeb a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Emes Horeca, s.r.o., IČ 19877544, se sídlem 1.máje 868/11 Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec (dále jen „poskytovatel“).

 

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

Společnost poskytovatel přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na poskytovatele, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem ubytovacích, gastronomických a rekreačních služeb a dále v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí.

 1. Má provozovatel pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, provozovatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@kempcernalouze.cz

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

 1.  Jaké osobní údaje provozovatel zpracovává?
 2.  Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?
 1.  Jaké osobní údaje provozovatel zpracovává?

    5. Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

 1.  Komu dále osobní údaje předáváme?

Provozovatel pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.


Provozovatel může předávat osobní údaje:

 1.  Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice České republiky, natož Evropské unie, ani nemáme v úmyslu.

Jedinou výjimkou je situace, kdy údaje jsou zpracovávány provozovatelem rezervačního systému, který ukládá data na server umístěný v jiné zemi. V žádném případě však nejsou tímto způsobem osobní údaje předávány do jiné země, ve které by nebyla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 1.  Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. 

Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

 1.  V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

 10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech. 

 1. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů.

O ubytování cizinců jsme dle zákona povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence. 

O ubytování osob za účelem rekreačního či lázeňského pobytu jsme taktéž povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence.

V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním.

V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání našeho oprávněného zájmu.

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

 1. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že provozovatel při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává provozovatel

Provozovatel zpracovává dále osobní údaje jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující s provozovatelem, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod. 

I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění smlouvy.

O zpracování těchto osobních údajů platí přiměřeně výše uvedené.

 

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.

 

©2024 Kemp Černá louže | All Rights Reserved