Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Kontaktní telefon
+420 725 383 999
Otevírací doba
Po-Pá 8:00-22:00
Kontaktní e-mail
info@kempcernalouze.cz

Aktivity

Kostel sv. Barbory v Rynolticích (mapa)

Již v první zmínce o Rynolticích z roku 1364 je uvedeno, že obec měla farní kostel. Avšak původní středověkou stavbu zničila husitská vojska. Roku 1669 byla na starém rynoltickém hřbitově postavena kaple, v letech 1745-1748 pak přestavěná na kostel zasvěcený sv. Barboře.

Sousoší sv. Václava a sv. J. Nepomuckého (mapa)

V parkově upraveném středu obce Rynoltice stojí zajímavé sousoší z roku 1735. Stejná postava představuje z jedné strany sv. Václava a z druhé sv. Jana Nepomuckého. Na hranolovém podstavci naleznete reliéfy s výjevy z legend obou světců.

Bílé kameny (mapa)

Přírodní památka Bílé kameny představuje osamocenou skupinku pískovcových skal, které dosahují výšky až 20 m. V jejich stěnách místy vznikly vlivem zvětrání méně odolných vrstev pískovců oválné dutiny, menší jeskyně a skalní tunely. Skály jsou nápadné svou bělostí a zaoblenými tvary, připomínajícími mohutné hřbety odpočívajících slonů, proto jsou někdy označovány jako Sloní skály. Lokalitou vede také značená naučná stezka.

Trojmezí (mapa)

Místo, kde se setkávají hranice tří států. Na mapě Evropy jich najdeme desítky. Česko – německo – polské Trojmezí leží na soutoku Lužické Nisy a Oldřichovského potoka. Státní hranice vedou středem obou toků. Nachází se necelé 2 km od centra Hrádku nad Nisou a nedaleko německé Žitavy.

Popova skála (mapa)

Nad korunami stromů vyčnívá mohutná pískovcová Popova skála (565 m). Zajímavostí je, že tyto křídové pískovce byly zprvu uloženy vodorovně. Postupem času, kvůli nedaleko probíhajícímu lužickému zlomu, byly vychýlené a šikmo postavené. Zvětráváním se skály rozpadly do mohutných bloků a balvanů, které jsou poskládány tak, že vytvořily nejen vyhlídku, ale i mnoho dutin a jeskyní.

Zámek Lemberk (mapa)

Zámek vznikl na místě původního gotického hradu Markvarticů ve 13. století. Nejslavnější obyvatelkou Lemberka byla ve 13. století Zdislava z Lemberka, manželka zakladatele hradu a ochránkyně nemocných a trpících. Koncem 16. století byl hrad přestavěn do podoby renesančního zámku a po roce 1660 došlo k výrazné raně barokní úpravě, která dala stavbě její dnešní vzhled. Z interiérů vyniká pozdně renesanční Bajkový sál, nazývaný podle 77 motivů z Ezopových bajek, namalovanými na tabulovém stropě.

Zámek Bredovský letohrádek (mapa)

Národní kulturní památka České republiky se nachází v sousedství zámku Lemberk. Letohrádek je zároveň i s přilehlou raně barokní zahradou součástí Krajiné památkové zóny Lembersko.

Vraní skály (mapa)

Skály jsou tvořeny velmi pevným pískovcem na jižních stěnách s horizontálními i vertikálními puklinami. Pro svou velkou členitost a pevnost jsou již od konce 19. století hojně vyhledávané horolezci, kteří je označují jako Krkavčí skály. Skály na severozápadě se nazývají Krkavec, jižněji je Krkavčí hnízdo a nejmohutnější skalní věže se nazývají Fellerova věž.

Jablonné v Podještědí (mapa)

Jedno z nejstarších měst v severních Čechách nacházející se pod dvouvrcholovým vrchem Hvozdem. Město a jeho okolí je velmi bohaté na přírodní krásy, historické památky a turistické zajímavosti. V současné době je sídlem správy CHKO Lužické hory.
První zmínka o něm je z roku 1249, kdy byl majitelem zdejšího panství Havel, syn Markvartův. Krátce poté tu vznikl i dominikánský klášter, založený Havlovou manželkou Zdislavou.
Dominantou celého města je bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů.

Vrch Sokol (mapa)

Vrch Sokol je výrazná znělcová kupa (592 m), která leží západně od Petrovic.
Na vrcholu se nachází zbytky středověkého hradu, který se původně jmenoval Falkenburk. O jeho vzniku se nedochovaly žádné zprávy. Roku 1437 hrad vyhořel. Z hradu se do dnešních dnů dochovaly zbytky brány a hradního paláce, pozůstatek věže a část ohradní zdi. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Přírodní rezervace Velký Vápenný (mapa)

Přírodní rezervace Velký Vápenný se rozkládá na vápencovém vrchu (790 m) poblíž vsi Jítrava, na území obce Bílý Kostel nad Nisou.
Rezervace zahrnuje společenstva původního horského kleno-bukového lesa ve vrcholové poloze a společenstvo květnatých bučin na vápencích. V lokalitě žije velké množství zákonem chráněných druhů živočichů např. holub doupňák, slepýš křehký a další.
Součástí rezervace je i velký vápencový lom, v němž se nachází nejznámější a dosud největší objevený prostor Ještědského krasu - Západní jeskyně. Byla objevena roku 1956 a má unikátní krápníkovou výzdobu. Je významným zimovištěm netopýrů např. silně ohroženého netopýra velkého, netopýra ušatého nebo kriticky ohroženého vrápence malého. Veřejnosti je však jeskyně nepřístupná.
Kousek od ukazatele Přírodní rezervace Velký Vápenný se nachází rozcestí turistických tras Vápenný lom, kde najdete i studánku s výborným pramenem.

Koupaliště v Jablonném v Podještědí (mapa)

Přírodní koupaliště se nachází ve volné přírodě, uprostřed lesa nedaleko Jablonného v Podještědí. Koupaliště je bazénového typu – betonová nádrž s písčitou a travnatou pláží. Je součástí autokempu a platí se zde vstupné.

Hrad Grabštejn (mapa)

Státní hrad a zámek Grabštejn stojí na vysokém strmém ostrohu nedaleko Hrádku nad Nisou. Hrad byl postaven na strategickém místě. Chránil údolí Nisy a jím vedoucí cestu z Čech do Lužice na hraničním místě, kde se i dnes dotýkají hranice tří států - České republiky, Německa a Polska. Na zámku je přístupný severní palác, středověká hradní věž s vyhlídkou na Trojmezí, renesanční kaple sv. Barbory s nástěnnými malbami, sklepení s tajnou chodbou a zámecké sbírky. Areál obklopuje rozlehlý park s řadou vzácných dřevin.

©2024 Kemp Černá louže | All Rights Reserved